Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev: Offentlig støtte – COVID 19 - Handlingsrommet benyttes for å sikre Europeiske virksomheter

For mange vil det fremstå unødvendig å tenke på EØS-avtalens forbud mot offentlig støtte i tider hvor pandemien COVID 19 raser omkring i verden og i stor grad også her hjemme i Norge. Også i krisetider er konkurransemyndighetene aktive og til tider mer aktive for å passe på at konkurransen i EØS-markedet ivaretas. EØS-avtalen forbyr som et utgangspunkt offentlig støtte, jf.- EØS–avtalen artikkel 61(1). For norske forhold er det EFTAs overvåkningorgan (ESA) som er relevant myndighet for å få godkjent nasjonale støtteordninger. Handlingsrommet innenfor EØS-avtalen er betydelig, og det er i slike situasjoner ikke et spørsmål om en kan få godkjent støtte, men hvor mye støtte som er nødvendig.

Publisert: 13. mars kl 09.20

Torsdag i inneværende uke bekreftet Europakommisjonen dette i løpet av 24 timer, hvor danske myndigheter fikk godkjent sin første kompensasjonspakke. Flere er ventet i løpet av de nærmeste dagene. Flere er ventet i løpet av de nærmeste dagene. 

Denne første pakken omhandlet offentlige konserter og andre arrangementer som blir avlyst. Tilsvarende og mer omfattende tiltak er ventet for bransjer som transport, reiseliv, kultur og idrett og industri. Vi følger utviklingen tett og vil komme med løpende oppdateringer.

Tilsvarende så vi under finanskrisen hvor det først ble godkjent akutte redningspakker på løpende bånd, før det gikk over i restruktureringsfase hvor Europakommisjonen strammet inn på kravet til hva som ble ansett å være nødvendig støtte. Vi i Arntzen de Besche ser for oss et tilsvarende løp nå. Først en periode med redningsstøttte, i form av kompensasjon for tapte inntekter, kapitalinnskudd, rentefrie lån, betalingsutsettelser mv. Dernest en omfattende restruktureringsperiode.

Arntzen de Besche har et av landets ledende miljøer innenfor finansiering, herunder offentlig finansiering. Vi bistår allerede virksomheter som nå utforsker muligheter for å komme opp den motbakken som man nå står ovenfor, sier advokat Espen Bakken, som leder vår satsning på offentlig støtte. Med et svært kompetent team står vi parate til å bistå våre kunder for å vurdere handlingsrommet i norske støtteordninger som er ventet. Dersom det er politisk vilje er det et EØS-rettslig handlingsrom. Dette handlingsrommet er det norske myndigheter som må utnytte og designe i samråd med de relevante bransjene og EFTAs overvåkningorgan ESA. Her forventer vi at dialogen er i gang og har vært det en stund. Erfaringene våre fra finanskrisen viser at det er viktig å komme tidlig opp med romslige løsninger for så å stramme inn over tid, sier advokat Trond Kildal, som leder vårt team innen bank og finansiering. 

Vi vil oppdatere denne siden med relevant informasjon om norske ordninger etter hvert som de kommer på plass. 

Se for øvrig vår generelle støtteveileder (FAQ) - 

 

Kompetanse

Kontaktpersoner