Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev: Koronaviruset - Styrets ansvar i ekstraordinære situasjoner

I disse «korona-tider» er situasjonen dramatisk for de fleste selskaper og aktører i samfunnet. Det betyr at styret vil ha en aktivitetsplikt utover det som er normalt. Her er noen av de sentrale forhold styret bør ta tak i nå.

Publisert 16. mars kl.16.06

Styret er selskapets øverste ledelsesorgan og har et forvaltnings- og tilsynsansvar. I ekstraordinære situasjoner skjerpes ansvaret. 

I dagens situasjon vil det for det første bety at styrets forpliktelse til å skaffe seg oversikt over selskapets situasjon inntreffer umiddelbart, og at styret oftest ikke bør vente til neste ordinære styremøte med å bli oppdatert. Det kan videre bety at styret må ta aktive og drastiske grep for å støtte administrasjonen i en ekstraordinær situasjon.  Videre må selskapet og styret holde seg orientert om den raske utviklingen som skjer, ofte på daglig basis, vedrørende rettslige endringer og offentlige tiltak. Dersom styret forholder seg passiv eller ikke håndterer situasjonen på en aktsom måte, risikerer det enkelte styremedlem i ytterste konsekvens å pådra seg erstatnings- eller straffansvar.

Selv om det er styreleders oppgave å innkalle til styremøte, kan ethvert styremedlem og daglig leder kan kreve at styret samles for å behandle bestemte saker. Telefonstyremøter vil være naturlig møteform i disse tider.  

Under følger et utvalg av sentrale spørsmål styrer bør stille seg i disse dager, og som bør følges opp mot øverste ledelse. 

Ansatte

Styrets første oppgave er å sikre situasjonen knyttet til dets ansatte. 

Drift

Likviditet og risiko

Regnskapsavleggelse, compliance

Informasjon og forholdet til aksjonærer, andre interessenter

God virksomhetsstyring, oppfølgning og kriseberedskap

Kompetanse

Kontaktpersoner