Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev: Forskuttering av dagpenger

Koronapandemien har ført til en rekke permitteringer i norsk arbeidsliv. Dette fører til ekstraordinær stor pågang hos NAV, som skal behandle søknadene om dagpenger. For mange kan dette bety likviditetsproblemer i den perioden de venter på at deres søknad skal bli ferdigbehandlet.

Utover avdragsfrihet er det å gi et kortsiktig lån som forskuttering av dagpenger en mulig måte for banken å hjelpe til på. I slike tilfeller kunne man tenke seg at banken hadde en motregningsrett, slik at banken på den måten var sikret dekning når søknaden var ferdigbehandlet og dagpengene kom på konto. Finansavtaleloven § 29 setter imidlertid en stopper for bankens motregningsadgang, ved at banken ikke kan utøve tilbakeholdsrett eller foreta motregning i innestående på konto, med mindre det forfalte kravet springer ut av kontoavtalen. 

I praksis vil dermed forskuttering av dagpenger for bankene innebære en form for usikret kreditt med de usikkerhetsfaktorer det innebærer. 

Banker som vurderer hvorvidt de skal tilby denne typen kreditt for sine kunder, rådes blant annet til følgende:

Kompetanse

Kontaktpersoner