Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev: Finanstilsynet ber livsforsikringsforetak, skadeforsikringsforetak og holdingforetak i forsikringsdominerte konsern revurdere utbytteutbetaling

Grunnet koronaepidemien og dens betydning for de økonomiske utsiktene fremover, har Finanstilsynet i brev 16. mars 2020 bedt livsforsikringsforetak, skadeforsikringsforetak og holdingforetak i forsikringsdominerte konsern om å foreta en ny vurdering av overskuddsdisponeringen for 2019. Et vesentlig lavere rentenivå vil kunne påvirke livsforsikringsforetak med garanterte forpliktelser, mens skadeforsikringsforetakene på sin side vil måtte påregne ekstraordinære utbetalinger som følge av situasjonen. Forsikringsselskapene må dermed ha operasjonell og finansiell beredskap for å kunne møte de utfordringer som kan oppstå fremover. Selv om de fleste skadeforsikringsforetakene har hatt god lønnsomhet og soliditet over lang tid, er det nå viktig å holde igjen overskudd for å styrke soliditeten.

For foretak som ikke har avholdt generalforsamling, vil følgende aksjonspunkter gjelde:

Når det gjelder det praktiske handlingsrommet i forhold til selve gjennomføringen av generalforsamling, kan koronaviruset ha innvirkning også på dette. I lys av myndighetenes forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltakere, som gjelder i flere kommuner, vil det for flere foretak være vanskelig å avholde et fysisk møte. Følgende muligheter vil kunne være aktuelle i den forbindelse:

Arntzen de Besche har tidligere publisert et nyhetsbrev med råd om avholdelse av generalforsamling innenfor de retningslinjer myndighetene har fastsatt, og andre hensyn som må ivaretas. Nyhetsbrevet kan leses her.

Kompetanse

Kontaktpersoner