Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev: Arbeidsrett - tilbakeblikk på Q4 og hva skjer i 2022?

Våre arbeidsrettseksperter oppsummerer nyheter innen arbeidsrettsfeltet i fjorårets fjerde kvartal, og gir en oversikt over hva som ventes fremover.

AVGJØRELSER FRA HØYESTERETT

Siste kvartal i fjor behandlet Høyesterett fire arbeidsrettssaker. 

Den 18. og 19. januar 2022 skal Høyesterett behandle ytterligere én arbeidsrettssak. Saken gjelder spørsmålet om en oppsigelse på grunn av arbeidstakerens reduserte arbeidsevne som følge av sykdom var saklig, og aktualiserer blant annet spørsmål knyttet til omfanget av arbeidsgivers tilretteleggingsplikt.

SENTRALE LOVENDRINGER FRA 1. JANUAR 2022

Reglene om pensjon fra første krone trådte i kraft 1. januar 2021

I henholdt til lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) plikter arbeidsgivere i privat sektor å etablere en tjenestepensjonsordning for sine arbeidstakere, hvor minst to prosent av lønn mellom 1 og 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) skal spares. Den 14. desember 2021 ble det vedtatt endringer i pensjonslovgivningen som blant annet innebærer at pensjonssparing skal starte fra første krone. 

Les mer om endringene og overgangsreglene her. Alle bedrifter som har obligatorisk tjenestepensjonsordning må tilpasse sine ordninger til de nye reglene senest 30. juni 2022.

Skjerpende regler for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Fra og med 1. januar trådte flere endringer i straffeloven, arbeidsmiljøloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon og allmenngjøringsloven i kraft:

LOVFORSLAG

I forbindelse med regjeringsskiftet er det sendt ut en rekke forslag til lovendringer som påvirker arbeidslivet:

KORONAORDNINGER – OG TILTAK

Som følge av strenge og langvarige smittevernstiltak som påvirker svært mange i arbeidslivet forsterkes og forlenges enkelte tiltak og skal bidra til større økonomisk trygghet for både virksomheter og arbeidstakere. Noen sentrale tiltak er løftet frem under:

Les mer om tiltakene her og se her for mer informasjon om lønnsstøtteordningen.

Kompetanse

Kontaktpersoner