Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev: Arbeidsgiverperiode og statlig lønnskompensasjon ved permittering

Stortinget har besluttet endringer i arbeidsgiverperioden og statens lønnskompensasjonsordning ved permittering. Fra og med 1. september 2020 økes arbeidsgiverperioden fra 2 til 10 dager, se Prop. 125 L (2019-2020). Samtidig oppheves lønnskompensasjonsordningen som har sikret permitterte lønn opp til 6G i 18 dager.

Endringene vil gjelde for ansatte som permitteres fra og med 1. september. Ansatte som permitteres fra og med 1. september vil dermed ha krav på 10 dager med lønn fra arbeidsgiver, før de kan motta dagpenger fra NAV – såfremt de oppfyller vilkårene for dette.

Ansatte som permitteres til og med 31. august vil fremdeles ha krav på 2 dager full lønn fra arbeidsgiver, samt 18 dager lønnskompensasjon fra NAV.

Ta gjerne kontakt med vår arbeidslivsavdeling ved spørsmål om permittering.

Kompetanse

Kontaktpersoner