Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev - Ny arvelov på trappene

Regjeringen har fremmet forslag til ny arvelov. Denne innebærer endringer som kan få betydning for eksisterende testamenter og som dessuten bør gi grunnlag for å vurdere sin egen situasjon som fremtidig arvelater.

De viktigste lovendringene man bør være oppmerksom på er:

Ettersom minimumsbeløpene for pliktdelsarv øker, vil testators frie råderett begrenses etter ny arvelov. Det er viktig å være klar over at ny arvelov vil avgjøre hvorvidt innholdet i et testament ligger innenfor rammen av det du kan råde over etter reglene om pliktdelsarv. Det vil komme overgangsregler i perioden etter ikrafttredelse, men utgangspunktet er likevel at ny lov kommer til anvendelse også på «gamle» testament opprettet etter gammel lov. Ikrafttredelsestidspunkt for ny arvelov er ikke bestemt.

Enten du vurderer å endre eksisterende testament eller du vurderer å opprette testament, er du velkommen til å ta kontakt.