Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev - Oslo Børs etablerer ny markedsplass for oppstartsselskaper

Oslo Børs’ datterselskap NOTC lanserer listen Family & Friends for oppstartselskaper og familieselskaper.

Oslo Børs offentliggjorde i pressemelding 10. oktober at det skal åpnes en ny markedsplass for familieselskaper og oppstartsselskaper. Listen får navnet Family and Friends.

For unoterte selskaper vil Family & Friends kunne være første steg mot notering på andre markedsplasser under paraplyen Oslo Børs. Family & Friends er trinnet under NOTC listen og vil benytte samme informasjonssystem for unoterte aksjer som NOTC.

I pressemeldingen skriver Oslo Børs følgende om bakgrunnen for opprettelsen:

“Oppstartsselskaper har gjerne familie og venner som kapitalkilde og aksjonærer. Den nye listen Family & Friends gjør det mulig for disse selskapene å få inn nye eiere og investorer, og gir enkel tilgang til omsetning av sine aksjer.”

Family & Friends listen er egnet til å synliggjøre kjøps- og salgsinteresse eller pris på unoterte aksjer. Investorer som ønsker å kjøpe eller selge aksjer for selskaper listet på Family and Friends gjør det via megler. Meglere legger kjøps- og salgsinteresse inn i NOTC-systemet på vegne av investorene. Investorer og meglere ser disse interessene, og meglere kan avtale en handel. Gjennomføres det en handel, registrerer kjøpende megler dette i NOTC-systemet.

Begrensede krav til selskapene

Kravene til selskapene på Family & Friends er lavere enn hva som gjelder på NOTC. Videre vil selskapene på Family & Friends-listen ha svært begrensede løpende forpliktelser. Dette kan være med på å gjøre investeringer i oppstartselskaper enklere og mer attraktivt.

Regelverket for Family & Friends vil bli enkelt. Det skal være lite krevende både å søke registrering og å være registrert på listen. For å registreres på Family & Friends er det en forutsetning at selskapet har en markedsverdi på mindre enn 100 millioner kroner. Av løpende forpliktelser kreves det blant annet at selskapene må offentliggjøre årsrapporter og informasjon vedørende generalforsamlinger.

Les pressemelding fra Oslo Børs her.

Kompetanse

Kontaktpersoner