Hopp direkte til innhold

Nye senioradvokater

Vi gleder oss over å ha forfremmet advokatene Sven Bjørk, Merete Kristensen, Eivind Tandrevold og Fabian Woxholth til senioradvokater. Videre er vi stolte av å ha rekruttert Christine Lyng og Stian Heimdal, som begge startet som senioradvokater i august.

Sven Bjørk startet i Arntzen de Besche i 2013 og bistår arbeidsgivere og arbeidstakere med rådgiving, utredninger, forhandlinger og prosedyre i forbindelse med oppsigelser, omstillinger, virksomhetsoverdragelser mv. Sven har erfaring som advokat i NHO.

Merete Kristensen har jobbet i Arntzen de Besche siden 2012. Hun jobber først og fremst innen rådgivning til energiselskaper og andre tilknyttede næringer. Merete har sin fordypning innenfor petroleumsrett og internasjonal miljørett og har arbeidet med en rekke prosjekter med miljørettslige og konsesjonsrettslige problemstillinger. 

Eivind Tandrevold har jobbet i Arntzen de Besche siden 2014 og bistår norske og utenlandske klienter med rådgivning og prosedyre innenfor et bredt spekter av bransje- og fagområder, og fokuserer spesielt på kontraktsrelaterte problemstillinger, selskapsrett og profesjonsansvar. Eivind har erfaring med rettssaker for både de alminnelige domstoler og voldgift.

Fabian Woxholth startet i Arntzen de Besche i 2013 og jobber først og frem med tvisteløsning og prosedyre knyttet til fast eiendom og entreprise, samt med transaksjoner knyttet til fast eiendom og eiendomsutvikling. Han bistår jevnlig entreprenører, byggherrer samt eiendomskjøpere og -selgere i alle faser av tvister og transaksjoner.

Christine Lyng har tidligere arbeidet som advokat i Eksportkreditt, vært dommerfullmektig i Sør-Trøndelag tingrett og advokatfullmektig i Wiersholm. Christine arbeider med ulike former for fremmedkapital finansiering. Christine startet som senioradvokat i Arntzen de Besche i 2018.

Stian Heimdal har opparbeidet seg omfattende erfaring innenfor entrepriserett, og bistår byggherrer, entreprenører og rådgivere i alle prosjektfaser. Han har særskilt erfaring med bistand til store entrepriseprosjekter knyttet til samferdsel, infrastruktur og landanlegg. Han har erfaring fra AF Gruppen og Veidekke Entreprenør, og var advokatfullmektig i Arntzen de Besche i perioden 2011-2013. Stian startet som senioradvokat i Arntzen de Besche i 2018.

Kompetanse

Kontaktpersoner