Hopp direkte til innhold

Nye senioradvokater: Norah Rahimi og Henrik Braavold Johansen

2. oktober styrket vi laget ytterligere med to dyktige senioradvokater; Norah Rahimi fra Regjeringsadvokaten og Henrik Braavold Johansen fra Thommessen.

Norah Rahimi kommer fra en stilling som advokat i Regjeringsadvokaten, og har tidligere vært dommerfullmektig i Nordre Vestfold tingrett og advokatfullmektig i Wikborg Rein. Norah bistår først og fremst arbeidsgivere med forhandlinger og prosedyre i forbindelse med arbeidsrettslige tvister. Hun arbeider også med generell rådgivning knyttet til oppsigelser, omstillinger/omstruktureringer (nedbemanning), virksomhetsoverdragelser mv.

Henrik Braavold Johansen kommer fra en stilling som senioradvokat i Thommessen, hvor han jobbet i 10 år. Han har også hatt et secondment i Allen & Overy i London. Henrik arbeider hovedsakelig med fusjoner, oppkjøp, emisjoner og børsnoteringer, samt børs- og verdipapirrett. Han har bred erfaring med fusjons- og oppkjøpstransaksjoner og ulike typer kapitalmarkedstransaksjoner, særlig i forhold til noterte selskaper og børsintroduksjoner.

Kompetanse

Kontaktpersoner