Hopp direkte til innhold

Nye senioradvokater fra 1. juli 2017

Vi er stolte av å forfremme advokatene Ulrik Rød Karlsson, Andreas Næs Rabe og Solfrid Brænd Haaskjold til senioradvokater fra 1. juli 2017.

Ulrik Rød Karlsson kom til Arntzen de Besche i 2015 og er tilknyttet vår avdeling for næringseiendom i Oslo. Ulrik yter særlig bistand til aktører i eiendomsbransjen i forbindelse med transaksjoner av eiendommer og eiendomsselskaper. Videre har han omfattende erfaring med bistand knyttet til fremforhandling og inngåelse av næringsleiekontrakter.

Andreas Næs Rabe startet som advokatfullmektig i Arntzen de Besche i 2012 og er tilknyttet vår avdeling for bank, finans og forsikring. Andreas bistår norske og internasjonale banker og finansinstitusjoner i forbindelse med ulike former for finansiering, blant annet prosjektfinansieringer, refinansieringer og oppkjøpsfinansieringer, samt restruktureringer. Andreas har erfaring fra utplasseringer hos Watson, Farley & Williams i London og Nordea Bank AB (publ), filial i Norge. 

Solfrid Brænd Haaskjold startet som advokatfullmektig i Arntzen de Besche i 2011. Hun er tilknyttet skattegruppen i Oslo, og arbeider også med tvisteløsning og prosedyre. Hun bistår først og fremst innen generell skatterett, kontraktsrett og erstatningsrett. Solfrid har også bistått flere stiftelser, og opparbeidet seg en betydelig erfaring innen forvaltningsrett.

Kompetanse

Kontaktpersoner