Hopp direkte til innhold

Norske sanksjoner mot Russland byr på juridiske utfordringer

Arntzen de Besche v/ Ronny Rosenvold holder onsdag 2. desember innlegg på Senter for Europarett om de regulatoriske utfordringene ved de norske sanksjonsregler mot Russland. Innlegget vil særlig belyse de rettslige utfordringene ved anvendelsen av regelverket.

Flere eksperter tror den spente politiske situasjonen mellom Russland og Vesten vil medføre at sanksjonene vil vedvare. Vladimir Putins inntog i Syria har skjerpet konflikten og sanksjonene fortsetter med full styrke, og norske eksportbedrifter er rammet av konflikten.

Norge har fulgt EUs restriktive tiltak mot Russland. Dette innebærer blant annet frys av finansielle midler, forbud mot handel med verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, samt et eksportforbud for enkelte varer til russisk petroleumssektor. Også USA har svært vidtgående sanksjoner mot Russland, som påvirker selv norske selskaper. Over ett år etter de første restriktive tiltakene må norsk næringsliv være forberedt på at situasjonen kan bli langvarig.

Arrangementet er åpent for alle og avholdes på Senter for Europarett. 

Relaterte saker