Hopp direkte til innhold

Når kan to virksomheter inngå prosjektsamarbeid?

Med stadig større og mer komplekse prosjekter har bruken av arbeidsfellesskap stadig hyppigere kommet på banen.

Samarbeid kan være aktuelt for både små og store aktører om de skal regne på store komplekse oppdrag. Dette kan være positivt både for bestiller og leverandør, og gjennom å sikre økt konkurranse. Men det kan også føre til at aktører som i utgangspunktet ikke har behov for å samarbeide leverer felles tilbud, noe som også inkluderer bruk av konkurrent som underleverandør, og dermed svekker konkurransen. Men med stadig strengere konkurranseregler, var det en periode mindre aktuelt for de store aktørene å gå sammen på denne måten. Nå har dette igjen blitt mer aktuelt gjennom utlysningene av mange gigantprosjekter hvor flere vurderer samarbeid, gjerne også sammen med utenlandske aktører.

– Vi ser at interessen rundt temaet stadig øker. Dette ser vi i antall henvendelser til oss, men også ved interessen for et seminar vi nylig arrangerte rundt emnet, forteller Thea Susanne Skaug i Arntzen de Besche, som jobber med mye dette temaet. Hun understeker at dette ikke bare er en aktuell problemstilling for de store aktørene, men også for mindre entreprenører og andre næringer enn byggenæringen.

– Det er viktig å huske på at disse reglene gjelder både ved felles og samordnede anbud, arbeidsfellesskap, som også kan ha benevnelser som konsortium og joint venture. Reglene gjelder også ved bruk av underleverandører. Det er bedriftens ansvar å kjenne loven og undersøke lovligheten av et samarbeid i en konkurranse, og skulle man trå feil kan konsekvensene være store, påpeker partner Knud Jacob Knudsen i Arntzen de Besche.

Les hele artikkelen som stod på trykk i Byggeindustrien 5/2017 her.

Kompetanse

Kontaktpersoner