Hopp direkte til innhold

MVA: Tilleggsskatt, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr

Fra 1. januar 2017 har det skjedd sentrale endringer i reglene om administrative reaksjoner og straff når det gjelder merverdiavgift, herunder merverdiavgift ved innførsel av varer. Her finner du en oversikt over reglene slik de er gjeldende fra 2017.

1. Tilleggsskatt

Lovhjemmelen er skatteforvaltningsloven § 14-3.

2. Satsene for tilleggsskatt

Satser og beregningsgrunnlag for tilleggsskatt reguleres i skatteforvaltningsloven § 14-5 og § 14-6.

3. Unntak fra tilleggsskatt

Unntakene fremgår av skatteforvaltningsloven § 14-4.

Tilleggsskatt skal ikke ilegges:

4. Tvangsmulkt etter skatteforvaltningsloven

Tvangsmulkt reguleres i skatteforvaltningsloven § 14-1.

5. Tvangsmulkt etter tolloven

Tvangsmulkt reguleres i tolloven § 16-16, og vil være aktuelt for alle som importerer varer fra utlandet.

6. Overtredelsesgebyr etter skatteforvaltningsloven

Reglene om overtredelsesgebyr er fastsatt i skatteforvaltningsloven § 14-7.
Skattemyndighetene kan ilegge overtredelsesgebyr overfor:

7. Overtredelsesgebyr etter tolloven

Reglene om overtredelsesgebyr er fastsatt i tolloven § 16-17.

Overtredelsesgebyr kan ilegges overfor:

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss.

Kompetanse