Hopp direkte til innhold

Møte i Norsk forening for miljørett

Bjørn Sørgård holder i dag innlegg og deltar i paneldebatt innenfor temaet "Akvakultur og miljøpåvirkning - Rettslig styring og kontroll".

Akvakultur er en av Norges største eksportnæringer og Regjeringen har store ambisjoner for vekst i næringen. Målet er en femdobling i produksjonen av laks og ørret innen 2050. Samtidig medfører denne type virksomhet en rekke miljøutfordringer.

Under møtet vil Bjørn gi sitt perspektiv på akvakulturnæringen og miljøspørsmålene aktivitetene fører med seg, sammen med Ingunn Myklebust (professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen), Maren Esmark (generalsekretær i Naturvernforbundet) og Ellen Sofie Grefsrud (forsker ved Havforskningsinstituttet).

Kompetanse

Kontaktpersoner