Hopp direkte til innhold

Minoritetserverv under lupen hos norske Konkurransemyndigheter – en gjennomgang av kompetansespørsmål og praktiske implikasjoner for avtalepartene

Konkurransetilsynets nylige inngrepsvedtak i Sector Alarm Group AS/Nokas AS transaksjonen, viser at tilsynet ser med økt interesse på minoritetserverv.

Minoritetserverv er ikke underlagt meldeplikt, men partene kan velge å melde frivillig og tilsynet kan pålegge melding innen en avgrenset periode på tre måneder fra endelig avtale. Dette betyr at partene i denne typen transaksjoner må ta nødvendige forholdsregler for å utelukke uheldige overraskelser. 

Svein Terje Tveit og Stein Ove Solberg har skrevet en artikkel på Kluwer Competition Law Blog som diskuterer hvilken kompetanse tilsynet har under fusjonskontrollreglene og i minoritetserverv, og hvilke praktiske konsekvenser disse reglene har for partene. Artikkelen er tilgjengelig her

Kompetanse

Kontaktpersoner