Hopp direkte til innhold

Linn Kvade Rannekleiv er ny partner i Arntzen de Besche

Det er en glede å kunngjøre at Linn ble ny partner i Arntzen de Besche den 1. september 2020. Hun ble en del av vår tvisteløsning- og prosedyreavdeling og skal bidra i videreutviklingen av et av Norges fremste prosedyremiljøer.

Linn har bred kompetanse innenfor prosedyre, voldgift, tvisteløsning og alminnelig forretningsjuridisk rådgivning, og har vært involvert i flere prinsipielle saker for alle instanser i domstolene.

Hun har erfaring med å håndtere store og komplekse krav og tvister, hovedsakelig knyttet til profesjonsansvar, styre- og ledelsesansvar, og ulike typer forsikringsdekninger. Hun har særskilt kompetanse innenfor revisoransvar, og har arbeidet med revisorsaker i nærmere 10 år. 

Forsikringstvistene hun har arbeidet med omfatter både dekningsspørsmål og defence claims, innenfor blant annet bedrifts- og ansvarsforsikring, produktansvar, reiseforsikring og avbruddsforsikring. Hun har bistått både norske og utenlandske forsikringsselskaper, forsikringsformidlere og reassurandører. 

Linn har i tillegg håndtert flere saker for både nasjonale og internasjonale finansinstitusjoner, og har bistått flere utenlandske advokatfirmaer i forbindelse med tvister i Norge. Hun har vært representert og vært involvert i flere gruppesøksmål på vegne av både norske og internasjonal klienter.

Linn har arbeidet åtte år i tvisteløsningsavdelingen til Wiersholm, og den siste tiden før hun tiltrådte som partner i Arntzen de Besche var hun nestleder for prosedyreavdelingen i DLA Piper.

I 2020 ble Linn rangert som Rising star av Legal 500 i kategorien Forsikring og hun ble rangert i Finansavisens Advokatundersøkelse. 

- Jeg valgte å starte i Arntzen de Besche fordi det er et spennende firma som satser på tvisteløsning, uttaler Linn Kvade Rannekleiv. Firmaet har en sterk profil innen profesjons- og styreansvar, og jeg håper at jeg med min erfaring kan bidra til å styrke denne satsningen og tvisteløsningsteamet fremover. 

- Vi er stolte over at Linn starter som partner i Arntzen de Besche, uttaler Andreas Nordby, leder av Tvisteløsning- og prosedyreavdelingen. Linn har en kompetanse, erfaring og markedsposisjon hos norske og utenlandske forsikringsselskaper som kommer våre klienter til gode. Med rekrutteringen av Linn styrker vi våre fagmiljøer innenfor profesjonsansvar og forsikring – to områder hvor vi venter økt aktivitet fremover. 

Kompetanse

Kontaktpersoner