Hopp direkte til innhold

Intervju i Byggeindustrien: betydningen av Høyesteretts dom i HAB-saken

Vår entreprisepartner, Wenche Maartmann-Moe, uttaler seg i siste nummer av Byggeindustrien om betydningen av Høyesteretts dom i HAB-saken. Her gir hun blant annet råd om hvordan partene i bygge- og anleggsprosjekter bør gå frem for å unngå store og kostnadskrevende tvister om plunder og heft-krav. Artikkelen er også lagt ut på bygg.no.

Maartman-Moe tror Høyesterettsdommen vil føre til at vi får en endring med hensyn til hvordan plunder og heft-kravene håndteres. Produktivitetstap må bli noe som partene har en dialog om underveis i prosjektet. Dette fordrer at entreprenørene fører løpende kontroll med sin ressursbruk, og orienterer byggherren om status underveis. Ved en slik håndtering mener Maartmann-Moe partene i større grad vil kunne oppnå en felles forståelse for hva som skjer – mens det skjer - og dette vil kunne gjøre det lettere for partene å bli enige.

– Jobben blir litt større for entreprenøren, og krever kanskje at entreprenøren investerer i kompetanseheving hos sine ansatte eller i løpende bistand underveis i prosjektet. Vår erfaring tilsier imidlertid at disse investeringene lønner seg, da man øker entreprenørens muligheter for å få kompensasjon for ekstraarbeid som skyldes forhold byggherren har risikoen for. Ved å bli flinkere på å samle dokumentasjon og holde en løpende dialog med byggherren, reduseres også risikoen for tvister. Dette medfører igjen at entreprenøren kan frigjøre ressurser som ellers ville bli brukt til tvistehåndtering, til å drive med arbeid som skaper verdier for selskapet, fastslår hun.

Les hele artikkelen på bygg.no her.

Kompetanse

Kontaktpersoner