Hopp direkte til innhold

Internett-jus eller skreddersøm? Ja takk, begge deler!

I 2015 feirer Trondheimskontoret 100 års jubileum. Dette markeres blant annet med en serie blogginnlegg gjennom året. Innlegget "Internett-jus eller skreddersøm? Ja takk, begge deler!" er skrevet av managing partner Jon Reidar Gresseth og advokatfullmektig Aleksander Tokle.

Internett-jus eller skreddersøm? Ja takk, begge deler!

Gjennom året som har gått, har Arntzen de Besche Advokatfirma Trondheim feiret 100-årsjubileum med en serie blogginnlegg hvor vi har forsøkt å belyse ulike sider ved dagens advokatrolle. Nå er jubileumsåret snart over, og det er tid for å se fremover.

Advokatbransjen er i stadig utvikling, både nasjonalt og internasjonalt. Noe av det som påvirker vår hverdag aller mest, er nye kommunikasjonskanaler og endringer i informasjonsflyt. I likhet med andre rådgivende bransjer blir vi stadig vekk sammenlignet med en konkurrent som er tilgjengelig døgnet rundt, som har svar på mange spørsmål – og som ikke nødvendigvis tar seg betalt for sine tjenester: Internett.

Nordmenns bruk av internett øker kraftig, og 8 av 10 er nå på nettet daglig. Dette er en tredobling siden 2000. Tilgjengelighet på nettbrett og mobil har nok mye å si for utviklingen. Det viser også tall fra norsk mediebarometer som er publisert av Statistisk sentralbyrå.

I en slik informasjonshverdag oppleves det naturlig nok som mer lettvint å gå online enn å gå til en advokat for å finne svar på juridiske problemstillinger. For eksempel finnes det et stort antall maler for testamenter, samboeravtaler, kjøpekontrakter, arbeidsavtaler og andre dokumenter på nettet. Dokumenter som vi advokater tradisjonelt har spesialisert oss på å utarbeide.

Betyr dette at internettet overtar store deler av det arbeidet vi advokater utfører? Er vi (endelig, vil noen si) på vei inn i en tid da tradisjonelle advokatfirma blir overflødige?

I Arntzen de Besche Advokatfirma er vi positive til utviklingen med økt bruk av internett for å orientere seg i juridiske spørsmål. Det øker kunnskapen hos befolkningen, og dermed også bevisstheten rundt juridiske problemstillinger. Mange klienter har lest seg opp på nettet før de kommer til oss – og når forhåndskunnskapen er på et høyt nivå, er det enklere å gi veiledning og oppnå gode løsninger.

Det er viktig å huske at dokumentene som finnes på nett er generelle, mens juridisk rådgivning er skreddersøm. Som advokater må vi alltid kartlegge de faktiske forhold for å yte god juridisk bistand. De fleste saker handler ikke om Cyberspace, men om håndfaste ting i den virkelige verden: Hus, skip, hester, arbeidstakere og høye trær. Dersom generelle dokumenter benyttes ukritisk, kan det føre til flere konflikter i ettertid. De nødvendige tilpasninger til bransje eller enkelttilfelle finnes ikke nødvendigvis på nett, og dataprogrammer er dårlige på utøvelse av juridisk skjønn.

Vår erfaring er at det er viktig å ha nærhet til klienten for å forstå hvor «skoen trykker». Teknologien er et nyttig verktøy, men kan også skape avstand. Vi lever av tillit, og tillit skapes best når vi møter andre mennesker. Vi er vant til å være tilgjengelig på epost og telefon døgnet rundt, og mye av det vi gjør kan løses på denne måten. Dette er effektiv kommunikasjon som verdsettes av klientene. Likevel ser vi at mange foretrekker å møte advokaten sin ansikt til ansikt.

For oss i Arntzen de Besche Advokatfirma er det viktig å tilpasse oss ei ny tid hvor juridisk rådgivning er tilgjengelig på helt andre arenaer enn tidligere. Det krever at vi løfter vår kompetanse til nivået over det generelle og elementære som nettet gir enkel tilgang til. Vi ser at det er den veien klientene våre går – og vi ser også at det er et tilskudd som kan gjøre vårt arbeid lettere. Bevisste klienter bidrar ofte til at den endelige løsningen blir enda bedre. For oss vil imidlertid tillit og nærhet til klienten alltid være viktigst.  Tillit og nærhet er nødvendige faktorer for at vi kan lage skreddersydde løsninger tilpasset den enkeltes ønsker og behov!

Jon Reidar Gresseth og Aleksander Tokle

Kontaktpersoner