Hopp direkte til innhold

Høyesterettsdom om forkjøpsrett og fusjon

Høyesterett har i en dom 31. august i år avgjort spørsmålet om en forkjøpsrett ved salg av fast eiendom kan gjøres gjeldende ved fusjon av det selskapet som eier eiendommen.

Tjelle Eiendom AS og Troll-Tinn AS eide hver sin seksjon i et næringsbygg. De hadde avtalt gjensidig forkjøpsrett til seksjonene ved salg. Da Troll-Tinn AS ble innfusjonert i et annet selskap, Astero AS, gjorde Tjelle Eiendom AS krav om å overta seksjonen i kraft av sin forkjøpsrett. Astero AS ble frifunnet i tingretten og lagmannsretten, og Høyesterett kom til samme resultat ut fra en tolking av avtalen og av bestemmelsen i løsningsrettsloven § 11 femte ledd.

Advokat John Egil Bergem i Arntzen de Besche prosederte saken for Astero AS i Høyesterett. 

Les dommen her.

Kompetanse