Hopp direkte til innhold

Her er de sentrale endringsforslagene for norske stiftelser

Det etableres nå både flere og større stiftelser enn tidligere. Regjeringen oppnevnte derfor tidligere i år et ekspertutvalg for evaluering av stiftelsesloven. For at regelverket skal tilpasses dagens stiftelser foreslås det nå en ny stiftelseslov.

Ekspertutvalget fremla 21. oktober 2016 et forslag til ny stiftelseslov. Vi ser blant annet at styrets ansvar skjerpes:

For øvrig gir lovforslaget endringer for den eksterne kontroll med stiftelser:

Det lå også i utvalgets mandat å se nærmere på administrative forhold omkring stiftelsene. Utvalget foreslår stort sett å videreføre de materielle vilkårene for omdanning, men presenterer:

Utvalget har vurdert en rekke forhold, men vi savner likevel uttalelser om behovet for ny skattelovgivning knyttet til stiftelser. Dagens regler er uklare, og vurderingstemaene for hva som utgjør en skattefri institusjon, er trukket opp av domstolene. Regjeringen har forpliktet seg til å vurdere gunstige tiltak for private finanseringsalternativer, herunder gaver fra fond og stiftelser. Vi håper derfor at skattereglene snart vil være gjenstand for revisjon.

Utredningen sendes nå ut til høring, og lovforslag forventes å bli fremmet for Stortinget i 2017.

Vi bistår en rekke stiftelser med generell rådgivning og veiledning i konkrete saker. Ta gjerne kontakt med oss, dersom det er spørsmål!

Les nyhetsbrevet i pdf her.

Kontaktpersoner