Hopp direkte til innhold

Har ikke lov å forby privatbilisme

Å innføre bilfritt sentrum er en så stor inngripen i private rettigheter at Oslo kommune alene ikke har myndighet til å innføre det. De trenger en lovendring eller støtte fra regjeringen.

- Inngrep i etablerte rettigheter for private beboere, parkeringshuseiere og eiere av næringsbygg vil etter vår oppfatning ha erstatningsrettslig vern, og trolig utløse betydelige erstatningskrav, uttaler Thomas Øslebø, partner i eiendomsavdelingen i Arntzen de Besche.

Vi snakker meget betydelige beløp. Spekteret er fra de som har betalt en halv million til en million for en privat garasjeplass til utviklere som har ført opp store bygg med pålegg om parkering, uttaler Eilif Koch, partner i eiendomsavdelingen i Arntzen de Besche.

- Dette handler om omgjøring av rettslige posisjoner og reelt sett tilbakekall av tillatelser. Dette kan etter vår oppfatning ikke gjennomføres uten å kompensere de skadelidende fullt ut. Dette er erstatningsrettslig vernet, forklarer Øslebø.

Det er en lang tradisjon for at myndighetene kan begrense fremtidig potensial, som da strandsonen på 100 meter ble innført. Men her er det snakk om å forby igangværende virksomhet og bruk, som har et helt annet rettslig vern, uttaler Koch.

Les saken publisert i Finansavisen 21. okotber 2015 her.

Kompetanse

Kontaktpersoner