Hopp direkte til innhold

Grønne anskaffelser – rom for forbedring

Skiftmedlem Arntzen de Besche (v/ Svein Terje Tveit) holdt i går et innlegg på innspillmøtet til handlingsplan for grønne anskaffelser arrangert av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Hver krone investert i miljø og innovasjon nå, er en krone investert i omstillingsevne, bærekraft og konkurransekraft i norsk næringsliv.

Fra et anskaffelsesadvokatperspektiv er det særlig tre ting som bør forbedres: 

  1. Justere ambisjonsnivået og lovteksten– gjør det klart at det er en rettslig plikt å hensynta miljø i kvalifikasjons- og tildelingsevalueringen.
  2. Still kvalifikasjonskrav og legg vekt på miljø i tildelingsevalueringen.
  3. Del risiko og invester i miljø – oppdragsgivere og innkjøpere må få handlingsrom til å betale for miljø og innovasjon.

Møtet ble åpnet av Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og inneholdt innlegg fra blant annet Difi, Skift, EY, OECD, samt flere paneldebatter om grønne anskaffelser innen transport (Ruter, SVV, Zero, Klimaøstfold mv.) og byggenæringen (Oslo kommune, Statsbygg, Grønn byggallianse mv.). 

Kontaktpersoner