Hopp direkte til innhold

Fusjon og refinansiering av Point Resources AS er gjennomført – Arntzen de Besche bistod långiverne

Fusjonen mellom de tre HitecVision eide oljeselskapene Core Energy AS, Pure E&P Norway AS og Spike Exploration AS, som resulterte i Point Resources AS, er nå gjennomført.

I forbindelse med gjennomføringen av fusjonen, ble tre letefasiliteter, en juniorfasilitet og et reservebasert lån (RBL) refinansiert gjennom ett nytt USD 150 millioner reservebasert lån (RBL) og en ny NOK 2 mrd letefinansieringsfasilitet.

Arntzen de Besche, sammen med Bracewell, har bistått långiverne, inkludert BNP Paribas som global koordinator og dokumentasjonsbank, og DNB Bank ASA som agent.

Den reservebaserte lånefasiliteten (RBL) er til vår kjennskap den andre RBL avtalen noensinne som er regulert av norsk rett. Arntzen de Besche bistod også långiverne på den første RBL avtalen som ble regulert av norsk rett.

Arntzen de Besche sitt team ble ledet av Atle Gabrielsen, partner i vår bank- og finansavdeling, assistert av Atle Stensrud og Andreas Rabe fra samme avdeling, i tillegg til Anders Rødland fra vår olje-, offshore- og energiavdeling og Rune Tjomsås Andersen fra vår skatteavdeling, som også er en spesialist innenfor petroleumsskatt.

Kompetanse

Kontaktpersoner