Hopp direkte til innhold

Fremvekst av «allianser» mellom oljeselskaper og leverandører på norsk sokkel

Den 1. november avholdt Arntzen de Besche seminar med fokus på alliansekontrakter på norsk sokkel hvor sentrale industriaktører delte sin innsikt i utviklingen.

Advokatene Stian Fagervold og Ole Skeidsvoll Moe, begge fra Arntzen de Besche, innledet til temaet og ble etterfulgt av innlegg fra Petter Avaldsnes (Legal Counsel - Aker BP), Olav Hustad (Vice President Legal – Equinor), Henrik Inadomi (General Counsel – Kværner), Bjørn Gisle Grønlie (Legal Manager – TechnipFMC) og Cecilie Isdahl Gjelsvik (General Counsel - Odfjell Drilling). Seminaret ble avsluttet med paneldebatt ledet av Karl Erik Navestad fra Arntzen de Besche med fokus på sentrale sider ved utviklingen.

Seminaret ga et overblikk over utviklingen av allianser på norsk sokkel, herunder både de horisontale alliansene mellom leverandører og de vertikale alliansene mellom operatører og leverandører. Hovedfokuset ble likevel rettet mot alliansene i det vertikale leddet og særlig mot porteføljealliansene. Gjennom seminaret fremgikk det hvordan verktøykassen for feltutvikling og prosjektgjennomføring er blitt utvidet som en følge av utviklingen, men samtidig at det er delte syn på utviklingen og at utviklingen er i en tidlig fase hvor erfaringstallene fremover vil kunne bli avgjørende for videre utbredelse av kontrakts- og samarbeidsformen på norsk sokkel.

Vi takker paneldeltakerne og alle de nærmere 80 fremmøtte for gode diskusjoner og en inspirerende kveld!

Kompetanse

Kontaktpersoner