Hopp direkte til innhold

Foredrag under Privatrettssymposiet 2018

Partner Erlend Haaskjold var kommentator under sesjonen "Valgrett vs konsumpsjon" under arrangementet. Privatrettssymposiet er et årlig arrangement i regi av Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og avholdes for første gang i 2018. Symposiet går over to dager og er delt inn i to plenumssesjoner og fire fagspesifikke sesjoner.

Formålet med symposiet er over tid å synliggjøre bredden og dybden i forskningen ved instituttet, og styrke kontakten med det praktiske rettsliv. Symposiet skal være en møteplass for akademikere, advokater, dommere og myndigheter med interesse for privatrettslige spørsmål. Symposiet vil fremme privatrettslige fagdiskusjoner, ved at akademikere og praktikere analyserer sentrale og aktuelle rettsspørsmål – fra ulike ståsteder og med ulike tilnærminger. 

Mer informasjon om arrangementet er tilgjengelig her