Hopp direkte til innhold

Foredrag på Revisorforeningens fagdager

Fagdagene avholdes årlig og er en av de største møteplassene for revisorer og regnskapsførere. Terje Granvang og Eirik Nakstad fra Arntzen de Besche holdt foredrag under Fagdagene 24. november og tok for seg revisoransvaret i utvikling – nytt og litt gammelt fra rettspraksis.

I dag prosederes det flere saker om revisors erstatningsansvar for domstolene hvert eneste år. De seneste årene er det avsagt tre dommer knyttet til samme sakskompleks om revisors erstatningsansvar for vesentlige feil i årsregnskapet knyttet til varelageret, og to dommer om manglende avdekking av misligheter. I tillegg er det avsagt tre dommer om mangelfull/uriktig rådgivning fra revisor. Disse avgjørelsene kan du lese mer om i en artikkel i Revisjon og Regnskap. Den 11. desember publiseres en ny artikkel om temaet. 

Kompetanse

Kontaktpersoner