Hopp direkte til innhold

Foredrag på det 40. Petroleumsrettsymposium på Solstrand

Tonje P. Gormley og Stian Fagervold holdt foredraget «HMS krav og påseplikt i petroleumsvirksomhet» under årets Petroleumsrettsymposium som ble avholdt i Bergen forrige uke.

Bakgrunnen for foredraget var de siste års utvikling i sikkerhetsbildet i norsk petroleumsvirksomhet. Gormley og Fagervold gjennomgikk hovedtrekkene i det norske regimet for HMS og analyserte påseplikten. Spørsmålene som ble reist var: Hvem er ansvarlig for hva i lisensfelleskapet? Hvor langt strekker rettighetshavernes påseplikt seg? Hvor ligger utfordringene? Hvordan kan rettighetshaverne møte sin påseplikt i praksis? Hva er Petroleumstilsynets rolle?

Presentasjonen som ble benyttet under foredraget er tilgjengelig her

Seminaret er en av årets største møteplasser for selskaper og aktører som jobber inn mot olje- og offshoreindustrien, og har nærmere 150 deltakere.

Kompetanse

Kontaktpersoner