Hopp direkte til innhold

Foredrag på årets Juristkongress

Erlend Haaskjold holder foredrag om voldgift på årets Juristkongress. Temaet for foredraget er «Bruken av voldgift i Norge, og hva fremtidens jurister bør beherske på ADR-området»

Juristkongress er høstens største arena for profesjonen.

Med sin omfattende erfaring som voldgiftsdommer i nasjonale og internasjonale tvister er Erlend Haaskjold en fortaler for at fremtidens advokater må kunne mer enn å forberede og gjennomføre en hovedforhandling. Her deler han sin erfaring med voldgift og annen alternativ tvisteløsning for å skape refleksjon og bevissthet rundt muligheter og veivalg og – ikke minst – hva som skal til for å få utviklet enda bedre tvisteløsere.

Kompetanse