Hopp direkte til innhold

Heldagskurs for Advokatenes HR

Torsdag 19. november 2020 holdt Linn Kvade Rannekleiv heldagskurs for Advokatenes HR om styreansvar og profesjonsansvar. Kurset varte i 8 timer, og tok for seg ansvarsnormen og typiske ansvarssituasjoner for styremedlemmer og ulike profesjonsansvarsutøvere. I tillegg ble dekningsområdet og typiske unntak i både styreansvarsforsikring og profesjonsansvarsforsikring belyst.

Deltakerne på kurset var både privatpraktiserende advokater, forsikringsmeglere og skadebehandlere i forsikringsselskaper. 

Det har vært en økning i antall styreansvarssaker og profesjonsansvarssaker den siste tiden. Siden 2017 har det vært avsagt dom i mer enn 70 styreanvarssaker, og bare i oktober og november 2020 var det berammet i overkant av 10 styreanvarssaker for domstolene. I samme periode var det berammet 10 profesjonsanvarssaker mot ulike typer profesjonsutøvere. Det er derfor viktig å holde seg oppdatert på rettsutviklingen som skjer på disse områdene. Arntzen de Besche håndterer mange slike saker, og har bred kompetanse og erfaring innenfor både styreansvar, profesjonsansvar og forsikring.

Kompetanse