Hopp direkte til innhold

Heldagskurs for Advokatenes HR

Torsdag 19. november 2020 holdt Linn Kvade Rannekleiv heldagskurs for Advokatenes HR om styreansvar og profesjonsansvar. Kurset varte i 8 timer, og tok for seg ansvarsnormen og typiske ansvarssituasjoner for styremedlemmer og ulike profesjonsansvarsutøvere. I tillegg ble dekningsområdet og typiske unntak i både styreansvarsforsikring og profesjonsansvarsforsikring belyst.

Deltakerne på kurset var både privatpraktiserende advokater, forsikringsmeglere og skadebehandlere i forsikringsselskaper. 

Det har vært en økning i antall styreansvarssaker og profesjonsansvarssaker den siste tiden. Siden 2017 har det vært avsagt dom i mer enn 70 styreanvarssaker, og bare i oktober og november 2020 var det berammet i overkant av 10 styreanvarssaker for domstolene. I samme periode var det berammet 10 profesjonsanvarssaker mot ulike typer profesjonsutøvere. Det er derfor viktig å holde seg oppdatert på rettsutviklingen som skjer på disse områdene. Arntzen de Besche håndterer mange slike saker, og har bred kompetanse og erfaring innenfor både styreansvar, profesjonsansvar og forsikring.

Kompetanse

Kontaktpersoner