Hopp direkte til innhold

Finansavisens Jusbilag: Høyt trykk på ansvarssaker i retten - rundt én sak i uken i år

Ethvert styremedlem i selskaper kan pådra seg personlig erstatningsansvar uavhengig av virksomhetens type, størrelse og kompleksitet. Dette gjelder også andre i selskapets ledelse, for eksempel daglig leder. Siden starten av 2017 har lagmannsrettene og Høyesterett avsagt mer enn 70 dommer knyttet til styre- og ledelsesansvar.

– Det er berammet over 40 ansvarssaker mot personer i ledelsen og styrer fra januar til november i år i ulike rettsinstanser. Det vil si cirka én sak i uken, sier Arntzen de Besche-partner Linn Kvade Rannekleiv til Finansavisen. – Og dette er bare toppen av isfjellet siden det er mange krav som ikke kommer for domstolene, legger hun til.

Les hele intervjuet med Linn Kvade Rannekleiv her.

Trenden er klar – det er stadig flere saker som kommer for retten og vi merker økt etterspørsel fra markedet. Våre advokater tilbyr bistand relatert til erstatningskrav fra selskaper, aksjonærer, kreditorer, konkursbo og andre. Vi har også betydelig erfaring med regresskrav mellom styremedlemmer, profesjonsutøvere og forsikringsselskaper. 

Vi har dyktige partnere og advokater på alle nivåer som har erfaring med denne typen saker, noe som gjør det mulig for oss å sette sammen kostnadseffektive team.

Kompetanse