Hopp direkte til innhold

Finansavisens Jusbilag: Fem nye om bord i Arntzen de Besche

Fem nye partnere med svært ulik bakgrunn, men som samtidig komplimenterer hverandre godt, er nå på plass hos Arntzen de Besche.

Hvert år, ved overgangen fra ett år til ett annet, er det bonanza-tilstander når det kommer til partnerutnevnelser i norske advokatfirmaer.

Nyrekrutteringer og interne opprykk kunngjøres på løpende bånd. Hos Arntzen de Besche har de hentet fire nye partnere utenfra, og gitt en senioradvokat som jobber med entreprise, opprykk.

- Vi ønsker å vokse, både fordi størrelse betyr noe i advokatbransjen, men vi ønsker også å bredde oss. Det vi gjør nå er bra for kundene våre, og våre ansatte, sier ledende partner Håvard Sandnes i Arntzen de Besche.

De fem som heretter kan kalle seg partnere er Susanne Munch Thore, Odd-Harald Berg Wasenden, Knut Martinsen, Stian Heimdal og Mira Tengesdal Torstenbø. Sistnevnte vil være lokalisert i Stavanger.

Krafttak innen fornybar kraft

Et av fagområdene Sandnes ønsker å styrke Arntzen de Besche innenfor, er fornybarbransjen.

- Vi jobber allerede mot bransjen, men tror vi kan gjøre langt flere oppdrag. Derfor har vi hentet inn Odd-Harald Wasenden, sier Sandnes.

51-åringen har en doktorgrad innenfor feltet, har jobbet som advokat i Statnett og Nasdaq, samt vært i både Wikborg Rein og Wiersholm.

- Jeg sa ja etter en henvendelse fordi jeg mener Arntzen de Besche har mer å gå på når det gjelder fornybarbransjen. Potensialet er stort, sier han.

Feltet er ganske gjennomregulert, og det er EU som styrer mye av rettsutviklingen.

- Det er mye man må følge med på. Den tredje energimarkedspakken er nå, etter flere år, endelig innlemmet i EØS-avtalen og norsk rett. Samtidig er «Clean Energy Package» vedtatt og under implementering i EU, så her er det bare å henge på, sier Wasenden.

Spørsmålet om norsk deltakelse i det europeiske energibyrået Acer har vært en sak som har engasjert norske politikere i flere år.

Slutt på kraftmonopol

Wasenden synes det er vel så interessant at det nå også blir større børskonkurranse i energimarkedet.

Nord Pool har hatt monopol på som markedsplass for fysisk kraft i en årrekke, men sånn vil det ikke være i fremtiden.

- Nasdaq og andre børsaktører vil inn i det fysiske kraftmarkedet, takket være en ny forordning som springer ut av den tredje energipakken, sier Wasenden.

Han har allerede jobbet med disse spørsmålene i flere år, og det blir ikke noe mindre fremover.

Og ting skjer fort. Nylig ble det kjent at franske Euronext, som kjøpte Oslo Børs i fjor, har inngått avtale om å kjøpe 66 prosent av Nord Pool.

Nasdaq, som driver børs for kraftderivater, fikk konsesjon av NVE i januar i år til å drive en markedsplass for salg av kraft i spotmarkedet. I fjor fikk den europeiske kraftbørsen Epex Spot det samme i Norge.

Samarbeid mellom fagfelt

Fornybar energi handler ikke bare om kraftbørser, men også om å øke kraftproduksjon. Sånn sett vil Wasenden ha god nytte av kunnskapene til sin nye kollega Stian Heimdal, som klatrer til partnerstatus i advokatfirmaet.

Han har gått gradene fra fullmektig i 2011, via et opphold i AF Gruppen og Veidekke i fem år, før han kom tilbake til Arntzen de Besche i 2018.

Heimdal jobber med entreprise, særlig store prosjekter innenfor infrastrukturutbygging, samferdsel og bygg. Det er alle områder som berøres om man for eksempel skal bygge ut vindkraftanlegg.

Henter teknologiekspertise

Den tredje advokaten som er på plass i selskapet er Knut Martinsen. Han har jobbet med transaksjoner det meste av sin karriere, enten det er snakk om oppkjøp og fusjoner eller å hente inn kapital.

Han har ti års bakgrunn for Thommessen, men har de siste tre årene vært i Evry. Der var han aktiv med både børsnoteringen av selskapet og senere fusjonen med finske Tieto. Det nye selskapet har blitt en nordisk teknologigigant på leverandørsiden.

- Nettopp hans teknologikunnskap er viktig for oss, sier Sandnes.

- Det er en utrolig spennende sektor, som strengt tatt ikke er en sektor, siden teknologi griper inn i alle sektorer i næringslivet, sier Martinsen.

Og det går fort. Utfordringen er å henge med på hva som skjer, spesielt innenfor utviklingen av software. Det er på det feltet marginene er best, og det er mest attraktivt å være, men å prise teknologiselskaper kan være utfordrende.

- De globale aktørene styrer mye av denne delen av verdikjeden. Jeg håper å kunne hjelpe våre kunder å bedre forstå dette markedet og hjelpe dem med de utfordringene de møter. Det kan nemlig være krevende å være en norsk aktør i den konkurransen, sier Martinsen.

Rekrutterer fra dommerstanden

Arntzen de Besche er kjent for sin arbeidsrettsavdeling. Advokatfirmaet kommer alltid godt ut i den årlige kåringen av Advokatundersøkelsen som Finansavisen Jus presenterer.

Nå har de sikret seg et nytt talent til innenfor dette fagfeltet. Mira Tengesdal Torstenbø begynner hos Arntzen de Besche 1. april. Hun kommer fra stillingen som konstituert tingrettsdommer i Stavanger.

Hun har vekslet mellom å jobbe i Kluge, vært dommerfullmektig i noen år, så en periode i Haver Advokatfirma, hvor hun var avdelingsleder for arbeidsrett, før hun ble dommer igjen.

- Haver er et veldig bra firma, men organisasjonen og fagmiljøet er mindre enn hos Arntzen de Besche. Jeg ønsket å være del av noe større. Derfor takket jeg ja til tilbudet.

Oljeprisen styrer oppdragene

Interessen for arbeidsrett ble sådd da hun var i Kluge. Og som Stavangerbasert advokat så er prisen på olje og gass ofte direkte utslagsgivende for feltet hun jobber med.

Det er alltid noe å gjøre, men man må hanskes med ulike oppgaver i forhold til om det går opp eller ned i olje og energimarkedet.

- Går det dårlig er det ofte mange nedbemanningsprosesser og når pilene peker oppover er det andre problemstillinger som dukker opp, sier Torstenbø.

Hun forteller at Arntzen de Besche skal styrke sin arbeidsrettsavdeling i Stavanger.

- De har allerede mange kunder, men gruppen skal bli større og jeg gleder meg til å bli en del av den, sier Torstenbø.

Tilbake i partnerskap

Den siste nye partneren Arntzen de Besche har signert, kan nærmest kalles et kupp.

Susanne Munch Thore etablerte seg som advokat sent på 80-tallet. Det siste halvannet året, etter at hun i 2018 forlot en 25 år lang karriere som partner i Wikborg Rein, har hun brukt til å gjøre ting hun alltid har ønsket, men ikke alltid har hatt så mye tid til.

Hun har holdt til i et kontorfellesskap kjent som BA2 Advokatene, som holder til i samme bygg som Arntzen de Besche.

- Hva har du gjort i disse 18 månedene?

- Omtrent halvparten av tiden har gått med til ulike styreverv. Det har vært en lærerik periode. I tillegg til juridisk rådgivninger for selskaper og styrer, har jeg fått jobbe mer med gründere og gjort en del pro bono-arbeid, sier Thore.

Positiv til styreverv

Hun skal fortsette med en del styreverv.

- Det er i orden for oss, bare vi har kontroll på dem. Vi må vite hvilke selskaper advokatene våre har styreverv i, sier Sandnes.

Han mener styreverv øker kompetansen til advokatene, og et styreverv kan også gi grunnlag for andre oppdrag i sfæren rundt et styre og bedriften.

- Det er jo eiermiljøer som har spurt Susanne om å gå inn i styrene, og eiermiljøer synes vi det alltid er interessant å ha kontakt med, sier Sandnes.

- Men nå er det gøy å være tilbake, sier Thore.

Anti-hvitvasking på dagsorden

Hun er mest kjent for å jobbe med virksomhetsoverdragelser og oppkjøp. Hun har spesialkompetanse innenfor selskapsrett, verdipapirrett og compliance. Også jobber hun mye med rådgivning innen anti-hvitvasking.

- Det er et komplekst regelverk å håndtere, og er en av grunnene til at bankene har sugd til seg all den kompetansen de har klart å finne i markedet, sier Thore.

- Finansbransjen har opplevd en regulatorisk tsunami de siste årene, blant annet når det anti-hvitvaskingsarbeid, sier Sandnes.

De store bankene har folk som håndterer dette, men Norge er et lite land med veldig mange banker. Alle er underlagt det samme strenge regelverket.

- Akkurat slik små kommuner sliter med å tiltrekke seg rett kompetanse, opplever også mindre banker den samme utfordringen når de skal forholde seg til de regulatoriske kravene. Da må de kanskje kjøpe rådgivningen av dyktige advokater som Susanne, sier Sandnes.

Ting vil ta tid

- Har de strenge reguleringene blitt en hemsko for lovlydige selskaper å gjøre forretninger?

- Nordmenn er kjent for å gjøre transaksjoner kjapt og greit, men bedriftene bør nok innstille seg på at oppgjørene heretter vil tar lenger tid. Det er mer byråkrati nå enn før i forbindelse med oppgjør av transaksjonene, sier Thore.

- Så hvor lenge må de vente?

- Det er litt forskjellig, men det er ikke lenger slik at man kan planlegge en transaksjon, ta kontakt med banken, opprette noen kontoer og overføre pengene i løpet av en dag eller to. Nå kan det gå uker, sier Thore.

Grunnen er at mye dokumentasjon skal på plass, før noen penger skifter eier.

- Nå må bankene avklare hvor pengene kommer fra og hvor de skal. Hvis ikke kan de bli stilt til ansvar, sier Thore.

- Nå har dere hentet inn fem nye partnere. Tar dere det litt med ro fremover?

- Neste høst flytter vi inn i nye lokaler. Der er det plass til 120 advokater, og jeg ser ingen grunn til at noen av de kontorplassene skal stå tomme, sier Sandnes.

 

Les artikkelen som PDF her.

Publisert i Finansavisen Jusbilag, 1/2020, den 13. februar 2020.

Kontaktpersoner