Hopp direkte til innhold

Etablering i Mexico

Arntzen de Besche har skrevet en artikkel i Oslo Chamber of Commerce sitt medlemsblad Mercur om hva norske selskaper må tenke på når de vurderer å gå inn i det meksikanske markedet.

For å lette veien inn for norske bedrifter har Mexico og Norge inngått flere avtaler for å forenkle det økonomiske samarbeidet. Blant annet er det inngått en skatteavtale som skal hindre dobbeltbeskatning og forebygge skatteunndragelse. Fra tidligere eksiterer det en frihandelsavtale mellom EFTA-landene (inkludert Norge) og Mexico, som omfatter toll, import- og eksportrestriksjoner, og sørger for like konkurransevilkår. 

Se artikkelen i Mercur her

Kompetanse