Hopp direkte til innhold

ESA gir klarsignal for nye avskrivningsregler

6. juli 2016 kunngjorde EFTAs overvåkingsorgan (ESA) endringer i de norske avskrivningsreglene for vindkraftanlegg.

NORWEA, bistått av Arntzen de Besche, har vært en pådriver i denne prosessen som ansees som svært positiv for næringen.

I stedet for å være basert på levetiden til utstyret, vil endringene i de nye reglene innebære at eiendeler for vindkraftverk avskrives over fem år. Fordelen for de som nyter godt av denne endringen er en økt nåverdi av fradragene i skattepliktig inntekt.
 
Målet med endringene er å fremme produksjonen av fornybar energi i Norge. Spesielt er målet å øke vindkraftproduksjonen i det store uutnyttede potensialet av vindkraft i Norge.

Uttalelsen fra ESA finner du her .
For ytterligere informasjon, les mer i NORWEAs pressemelding her.

Kompetanse