Hopp direkte til innhold

Er siste ord sagt om prisparitetsklausuler? «Snevre prisparitetsklausuler» nylig vurdert som lovlige av Higher Regional Court i Dusseldorf

Online booking portaler kan lovlig forplikte hoteller og hotelllkjeder til ikke å tilby rom til en lavere pris enn portalprisen. Dette er konklusjonen til den tyske regionaldomstolen i Dusseldorf (lagmannsretten) i en nylig avsagt avgjørelse av 4. juni 2019. Domstolen setter dermed tilside avgjørelsen fra det tyske konkurransetilsynet (Bundeskartellamt) av 22. desember 2015, hvor tilsynet kom frem til at alle typer klausuler som krever prislikhet (prisparitetsklausuler) er ulovlige. Avgjørelsen bringer tysk konkurranserettspraksis mer på linje med andre avgjørelser i Europa.

Oberlandesgericht Düsseldorfs sak VI Kart 2/16 (fullversjon av avgjørelsen er foreløpig ikke offentlig tilgjengelig), vil bli tilgjengelig her.  

EUROPEISK FOKUS PÅ MFN-KLAUSULER

Dommen følger en tidligere avgjørelse fra den svenske Patent- og Markedsdomstols appelrett av 9. mai, hvor Booking-com også fikk medhold i at deres «snevre» prisparitetsklausuler ikke er ulovlig og i strid med forbudet mot konkurransebegrensende avtaler (tilsvarende den norske konkurranseloven § 10). 

Den tyske saken startet i 2015, da tyske konkurransemyndigheter kom frem til at prisparitetsavtalene til Booking.com var ulovlige. Det tyske forbudet mot alle typer prisparitetsklausuler var vidtgående og i strid med flere europeiske konkurransemyndigheters praksis om å akseptere såkalt snevre prisparitetsklausuler, hvor hotellene ikke må tilby lavere priser på egne hjemmesider enn på plattformene. (Vide prisparitetsklausuler pålegger hotellene å heller ikke gi adgang for konkurrerende plattformer å tilby lavere priser enn avtalepartens (Booking.com) priser). 

Domstolen konkluderer med at de snevre prisparitetsklausulene ikke begrenser konkurransen, men tvert imot er nødvendige for å sikre en rettferdig og effektiv konkurranse mellom portalene og hotellene. Prisparitet hindrer såkalt «free-riding» ved at hotellene utnytter plattformenes prismarkedsføringen, og reduserer derved incentivet til å konkurrere på pris. 

Domstolens pressemelding er tilgjengelig her.

HVA BETYR DETTE FOR DET NORSKE HOTELLMARKEDET? 

Det er ikke gitt at siste ord er sagt i Tyskland, ettersom det finnes en snever ankeadgang til den tyske Høyesterett (Bundesgerichtshof), og den tyske hotellforeningen, Hotelverband Deutschland, har varslet at myndighetene bør anke avgjørelsen. Tyske myndigheter har ikke bestemt seg for om avgjørelsen skal påankes. 

Det norske konkurransetilsynet har ikke grepet inn mot prisparitetsklausuler, men har fulgt utviklingen nøye. EU Kommisjonen har samtidig bedt land om å ikke starte nye saker, da det nå gjennomføres en empirisk studie av plattformprising og prisparitetsklausuler. En nylig studie gjennomført av Prisreguleringsfondet konkluderer videre med at det ikke er grunnlag for inngrep mot plattform-tilbyderne. 

For aktører i hotellmarkedet er det grunn til å følge utviklingen. 

Arntzen de Besches konkurranserettsgruppe har omfattende erfaring med vurdering av prisstrategier- og klausuler, og leverandør- og samarbeidsavtaler. Avdelingen bistår norske og internasjonale klienter med myndighetskontakt (høringsarbeid og strategisk bistand mv.), rådgivning (prosjektbistand, lovlighetsvurderinger og utredninger), etterforskninger (av norske eller EU/EFTA-tilsynsmyndigheter) og tvisteløsning (for norske eller EU/EFTA-domstoler).  

Advokat Svein Terje Tveit snakker flytende tysk. 

Kompetanse

Kontaktpersoner