Hopp direkte til innhold

East Mediterranean Energy Law Forum 2017

Tonje P. Gormley var invitert til å holde foredrag under arrangementet som ble avholdt 9. desember i Athen, Hellas.

Temaet for foredraget var hvordan land kan tilrettelegge for nye investeringer i petroleumssektoren gjennom det juridiske rammeverket og ved å overholde god forvaltningsskikk. Tilstede var deltakere fra statene Hellas, Montenegro, Kypros, Libanon samt advokater fra en rekke land, herunder også UK og Danmark.

Arntzen de Besche har bistått selskaper og myndigheter i mer enn 40 land globalt.

Kompetanse