Hopp direkte til innhold

Den internasjonale personverndagen 2017

28. januar er den internasjonale personverndagen. Dagen, som har vært «feiret» siden 2007, har som formål å skape bevisstgjøring hos forbrukere og oppfordre til «best practice» blant næringsdrivende.

Vi markerer dagen på forskudd med å se litt nærmere på EU-kommisjonens forslag 10. januar 2017 om en forordning om personvern og elektronisk kommunikasjon. Forordningen er ledd i EUs strategi for å skape et teknologinøytralt, digitalt indre marked. Samtidig er forordningen også ledd i den fornyelsen av personvernregelverket som pågår i EU. Kommisjonen mener – enkelt sagt – at økt tillit til og sikkerhet for digitale tjenester et en viktig forutsetning for å nå målsetningen om et indre marked.

Noen hovedpunkter i forslaget er:

Kommisjonens målsetning er at de foreslåtte reglene skal gjelde fra 25. mai 2018, det vil si samtidig med at den nye personvernforordningen trer i kraft.

Arntzen de Besche vil i de kommende månedene se nærmere på flere aspekter ved EUs personvernreform. Følg oss gjerne på LinkedIn – så holder vi deg oppdatert.

Kompetanse

Kontaktpersoner