Hopp direkte til innhold

Brexit vil få stor betydning for norske bedrifter med virksomhet knyttet til Storbritannia og britiske bedrifter med virksomhet i Norge

Den 24. juni 2016 ble det kjent at Storbritannia vil gå ut av EU. Dette vil gi et utfordrende juridisk terreng i tiden som kommer. Storbritannia vil først av alt måtte reforhandle alle eksisterende avtaler med EU, samt avtalene med resten av EUs medlemsstater, inkludert Norge som har vært en viktig handelspartner av Storbritannia gjennom EØS-avtalen.

Både norske bedrifter og britiske selskaper som driver virksomhet i Norge vil bli direkte berørt av Storbritannias utmelding av EU. Dette vil gjelde viktige områder som handel, landbruk, statsstøtte, forsvar, økonomi, skatt, miljø, offentlige ytelser og utviklingen av det digitale markedet og på liberalisering av tjenester.

Resultatet vil først og fremst gjøre seg gjeldende gjennom færre felles handelsregler. Dette er en konsekvens som gradvis vil øke over tid. Dette vil påvirke både norske og britiske selskapers investeringer og handel over landegrensene, men omfanget vil dog bero på hvilke avtale Storbritannia velger og er derfor umulig å forutsi.

Arntzen de Besche har et sterk juridisk team innen EU og EØS-rett med unik kompetanse på området for handel mellom bedrifter utenfor EU og EUs medlemsstater. Våre juridiske eksperter er klare til å svare på spørsmål du måtte ha om effekten av Brexit for din virksomhet i Storbritannia eller i Norge. 

Kompetanse

Kontaktpersoner