Hopp direkte til innhold

Arntzen de Besche prosederte viktig sak for Gjensidige Forsikring

Borgarting lagmannsrett avsa 9. februar 2017 dom i den såkalte "Fønersaken" hvor Gjensidige Forsikring ASA som bygningsforsikrer ble gitt medhold i regresskrav for 5 millioner NOK med tillegg av renter mot Sparebank 1 Skadeforsikring AS.

Sparebank 1 Skadeforsikring hadde ansvarsforsikret en gjest (skadevolder) som hadde brukt en hårføner til å tine et frosset vannrør i en leilighet i en bygård eiet av et boligaksjeselskap som var bygningsskadeforsikret hos Gjensidige Forsikring. Ansvarsforsikringen var begrenset til 5 millioner NOK.

Gården fikk brannskader for omlag 35 millioner NOK. Lagmannsretten kom etter omfattende og konkret bevisvurdering av en rekke faktiske omstendigheter til at gjestens bruk av føneren var et klanderverdig og markert avvik fra forsvarlig opptreden (grovt uaktsomt). Gjesten hadde ført føneren inn i et hull i en innkassing over det frosne vannrøret, med begrenset mulighet for innsyn og slokking.

En anførsel om bortfall av regresskravet som følge av passiv medvirkning fra skadevolder (gjesten), andre beboere og styret i boligaksjeselskapet, førte ikke frem. Gjensidige Forsikring ble tilkjent fulle sakskostnader.

Saken ble prosedert av advokat (H) Kåre I. Moljord med Emilie Veggeland Knudsen som rettslig medhjelper under saksforberedelsen. Dommen er ikke rettskraftig.

Kompetanse

Kontaktpersoner