Hopp direkte til innhold

Arntzen de Besche-partner overleverte rapport fra tjenestemannslovutvalget

Arntzen de Besche-partner Ingeborg Moen Borgerud har vært oppnevnt som leder for Tjenestemannslovsutvalget som i dag overleverte sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Ingeborg Moen Borgerud ble oppnevnt som leder i utvalget i februar 2015. Utvalget fikk i oppgave å vurdere modernisering av tjenestemannsloven, som regulerer ansettelser og opphør av ansettelsesforhold i staten. Utvalget fikk senere i oppdrag å foreta en gjennomgang av bruken av midlertidighet i staten og  legge frem forslag som kan bidra til  å redusere antallet midlertidige ansettelser.

Utvalget avleverte i dag sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Departementet skal nå gjennomgå rapporten og vurdere forslagene. Etter planen vil lovforslaget bli sendt på bred høring våren 2016.

Les mer om rapporten her.

Kontaktpersoner