Hopp direkte til innhold

Arntzen de Besche-partner i Varslingsutvalget

Partner i vår arbeidslivsavdeling, Tron Dalheim, er oppnevnt som medlem i utvalget som ble oppnevnt av Regjeringen Solberg 11. november 2016.

Varslingsutvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang av varslingsreglene i arbeidsmiljøloven og vurdere om det er behov for å foreslå lovendringer og/eller andre tiltak som kan styrke varslervernet i norsk arbeidsliv. Utvalgets utredning skal legges fram innen 1. mars 2018.

Tron Dalheim arbeider med rådgivning og tvisteløsning og er spesialisert på det arbeidsrettslige området, inkludert omstilling, kollektiv arbeidsrett, pensjon og varsling/granskning. Han har 20 års erfaring med arbeidsrettslige problemstillinger, og har ledet store rådgivningsoppdrag, forhandlinger, prosesser for domstolene, virksomhetsoverdragelse og outsourcing, samt utredningsoppdrag for private bedrifter og offentlige myndigheter.

Mer informasjon om utvalget er er tilgjengelig på Varslingsutvalgets nettside.