Hopp direkte til innhold

Arntzen de Besche er klimanøytral

Arntzen de Besche ønsker å være en pådriver i det grønne skiftet. Vi er klimanøytrale og alle våre utslipp dekkes av EU-kvoter. EU-kvoter reguleres av EUs kvotesystem (EU ETS) som regnes som det mest velfungerende og effektive kvotesystemet i verden. Som følge av at vi kjøper EU-kvoter utlignes våre utslipp fullt ut av kutt i industrien i EU/EØS-området.

Vi er stolte av å gjennomføre en rekke aktiviteter som bidrar til å sikre og utvikle det samfunnet vi lever i, men det er gjennom vår rådgivning til klienter vi virkelig kan påvirke bærekraftige løsninger.

Våre kunder består av store, mellomstore og små bedrifter, samt offentlige institusjoner som utgjør en viktig del av det norske samfunnet og næringslivet. Ved å hjelpe våre klienter med å oppnå deres mål og samfunnsbyggingsoppdrag, gjør Arntzen de Besche vårt viktigste samfunnsbyggende bidrag. Dette betyr også å si nei til kunder og mandater når kundens virksomhet, mål eller mandat strider mot vår visjon, kjerneverdier og vår evne å bidra positivt til å bygge samfunnet. Det betyr også at vi skal gi de rette rådene fra et juridisk og profesjonelt synspunkt og derved gjøre det mulig for klienten å kombinere forretningsutvikling, overholdelse av regler og juridisk beskyttelse av miljø og klimamål, samfunnsbidrag og sosialt samfunnsansvar. 

Arntzen de Besche gjennomfører en rekke aktiviteter som bidrar til å sikre og utvikle det samfunnet vi lever i. Vi ønsker å gå foran som et godt eksempel. 

Stolt av vår fortid – stolt av vår fremtid. 

Kompetanse

Kontaktpersoner