Hopp direkte til innhold

Arntzen de Besche er bidragsyter til nyopprettede Distribution Law Center

Som eneste norske advokatfirma er Arntzen de Besche medlem og bidragsyter til Distribution Law Center (DCL), som er en åpen online-plattform. Her skal advokater, studenter og klienter finne all tilgjengelig og oppdatert informasjon knyttet til distribusjon og vertikale avtaleforhold.

Vertical Block Exemption Regulation (VBER) er et av de viktigste internasjonale rettsinstrumentene innenfor konkurranserett og distribusjonsavtaler. EU-kommisjonen har nylig utstedt sine første utkast til revidert VBER, hvor DLC har bidratt med et høringsinnspill. Målet er at DLC-plattformen skal bidra til at advokater og klienter får opplæring innenfor dette regelverket. 

Arntzen de Besche har i dag et av landets bredeste og mest erfarne fagmiljøer innen konkurranserett med bakgrunn fra blant annet Konkurransetilsynet og EFTAs overvåkingsorgan ESA. Sammen med 26 andre spesialiserte bidragsytere fra ulike jurisdiksjoner i EU/EØS og Storbritannia har vi bidratt til denne plattformen som driftes av advokatfirmaet Contrast.

Plattformen lanseres 4. oktober 2021. Følg DLC på LinkedIn for oppdateringer i forkant av lanseringen: DLC – Distribution Law Center.

Kontaktpersoner