Hopp direkte til innhold

Arntzen de Besche bistår Norges Taxiforbund

EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) avsa 22. februar 2017 en grunngitt uttalelse vedrørende den norske løyveordningen, hvor det blant annet ble konkludert med at antallsbegrensningen i dagens løyveordning er i strid med etableringsfriheten etter EØS-avtalen artikkel 31. På vegne av Taxiforbundet sendte Arntzen de Besche et brev til ESA tirsdag 20. juni 2017, hvor Taxiforbundets oppfatning om at antallsbegrensningen er lovlig etter EØS-avtalen artikkel 31 ble redegjort for.

ESA understreker i uttalelsen at det ikke er selve løyveplikten som er problematisk. Derimot påpeker ESA blant annet at norske myndigheter ikke har dokumentert at den behovsprøvde begrensningen på antallet løyver oppfyller kravene til nasjonal begrunnelse for å rettferdiggjøring under EØS-avtalens artikkel 31. Taxiforbundet har engasjert Oslo Economics for å gjennomføre en uavhengig samfunnsøkonomisk analyse av behovet for antallsregulering i det norske taxi markedet. Oslo Economics har i sin rapport konkludert med at det er et behov for antallsregulering, og understreker blant annet at et frislipp av taxiløyver sannsynligvis vil medføre et utilstrekkelig tilbud av taxitjenester og høyere priser.

Rapporten til Oslo Economics kan leses her.
Brevet fra Arntzen de Besche på vegne av Taxiforbundet kan leses her.

Kontaktpersoner