Hopp direkte til innhold

Anders Rødland inn i Advokatforeningens lovutvalg for Energirett

Anders Rødland er fra 1. januar 2019 oppnevnt som medlem i lovutvalget. Advokatforeningens lovutvalg gir innflytelse over rettsutviklingen gjennom høringsuttalelser, rettspolitiske utspill og kontakt med mediene. Lovutvalgene består av advokater med særlig god innsikt innenfor fagfeltet, og oppnevnes av Advokatforeningens hovedstyre.

Anders bistår først og fremst klienter innen olje- og gassektoren, både oljeselskaper og leverandører. Han har blant annet tidligere erfaring som vitenskapelig assistent ved Nordisk Institutt for Sjørett ved Universitetet i Oslo, og som Legal Counsel ved Gassco AS, Teekay Shipping og Total E&P Norge AS. Han har vært involvert i noen av de største transaksjonene på den norske kontinentalsokkelen de siste årene. 

Advokater i Arntzen de Besche er representert i flere av Advokatforeningens lovutvalg og dette er en av flere måter våre advokater er med på å forme rettsutviklingen.

 

Kompetanse

Kontaktpersoner