Hopp direkte til innhold

Aker Solutions AS overtar olje- og gassvirksomheten med ansatte i Reinertsen AS

Gjeldsnemnda som siden 19.desember i fjor har arbeidet på høygir for å finne en løsning på de økonomiske problemene i oljeserviceselskapet Reinertsen AS, har inngått avtale om virksomhetsoverdragelse med Aker Solutions AS. Avtalen innebærer at olje og gass-virksomheten videreføres og at de rundt 700 ansatte i Reinertsen blir overført til Aker Solutions. Det blir også dividende til kreditorer.

 - Vi har arbeidet kontinuerlig i tre måneder for å finne en løsning etter at styret i Reinertsen AS den 19.12.2016 gikk til Sør-Trøndelag tingrett med begjæring om gjeldsforhandlinger. Dette har vært en meget krevende prosess, hvor gjeldsnemnda har fokusert på å skaffe investorer til å finansiere en best mulig akkord for kreditorene. Parallelt med dette har gjeldsnemnda arbeidet for å rydde opp i alle uavklarte forhold, slik at virksomheten kunne videreføres med sunn økonomi etter gjeldsforhandlingene. Konklusjonen ble imidlertid at det ikke var noen investorer som var villige til å kjøpe Reinertsen AS. Gjeldsnemnda er derfor svært fornøyd med at vi har fått på plass en løsning som sikrer videreføring av olje og gass-virksomheten med ansatte, samtidig som vi også oppnår dividende til kreditorene, sier leder av gjeldsnemnda, advokat Joar Grimsbu i Arntzen de Besche Advokatfirma.

Advokat Grimsbu legger ikke skjul på at det har vært en svært krevende prosess hvor det tilnærmet daglig har oppstått nye problemstillinger av faktisk- og juridisk art. I begjæringen om gjeldsforhandlinger fra Reinertsen AS ble det oppgitt at selskapet hadde en gjeld på ca 900 millioner, men arbeidet i gjeldsnemnda har avdekket at gjelden i realiteten er på over 1,6 milliarder.

Pareto AS ble av gjeldsnemnda engasjert for å bistå med å finne investorer til Reinertsen AS. Totalt 48 investorer har vært på banen i de tre månedene prosessen har pågått, med tillegg av noen lokale initiativ. Men etter hvert som den reelle økonomiske situasjonen i selskapet ble avdekket, ble det klart at ingen investorer ville gå inn som nye eiere i Reinertsen AS.

 - Alternativet til den løsningen gjeldsnemnda nå har lyktes å komme frem til ville vært en konkurs, som igjen ville medført at alle de ansatte hadde mistet jobben og det ikke ville blitt noen dividende til kreditorene. Nå blir olje og gass-virksomheten videreført og de ansatte blir tatt vare på. Det samme blir kunder, og det blir dividende til kreditorene. Reinertsen AS og gjeldsnemnda mener dette er den optimale løsningen for alle involverte, understreker advokat Joar Grimsbu.

I tillegg til gjeldsnemnda har Grimsbu arbeidet tett sammen med partner Stein Knut Tonning i Arntzen de Besche under hele gjeldsforhandlingsperioden. Med seg på laget har de også hatt partner Marius Gisvold i Wikborg Rein Advokatfirma og statsautorisert revisor Sverre Einersen i KPMG. På det meste har inntil ti advokater hos Arntzen de Besche vært involvert i den svært vanskelige prosessen med å finne en god løsning.

 - Dette har vært en av de mest krevende sakene vi noensinne har jobbet med. Det har vært mange svært kompliserte problemstillinger å løse og nye utfordringer som har dukket opp hver eneste dag underveis, fastslår advokat Joar Grimsbu.

Det har vært tilnærmet normal drift i Reinertsen AS under hele perioden med gjelds-forhandlinger, men under gjeldsnemndas tilsyn, hvor Nordea som selskapets bank-forbindelse har garantert for kostnadene i driftsperioden. Salget av olje og gass-virksomheten til Aker Solutions har tilført selskapet 212,5 millioner, og i tillegg er det solgt to datterselskaper og øvrige aktiva for til sammen ca. 25 millioner.

Nordea har også garantert for videre drift i regi av Reinertsen AS frem til konkurransetilsynet har godkjent gjennomføringen av transaksjonen.

Advokat Joar Grimsbu sier han er imponert over de ansatte i Reinertsen, som i en kritisk og uavklart situasjon virkelig har stått opp for bedriften, slik at olje og gass-virksomheten har kunnet fortsette med samme høye kvalitet på leveranser som tidligere.

Kompetanse

Kontaktpersoner