Hopp direkte til innhold

Advarer mot innføring av kildeskatt på renter på obligasjonslån

Innføringen kan skape utfordringer for mange norske selskaper som benytter obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Anders Heieren og Trond Kildal uttaler seg om Regjeringens skatteforslag.

– Finansdepartementet har laget en usikkerhet i dette markedet. Det bør raskest mulig avklare dette, uttaler Trond Kildal, partner i bank og finansavdelingen i Arntzen de Besche.

– Det er selskapet som vil ende opp med å betale kildeskatten, ikke investoren, utaler Anders Heieren, partner i skatteavdelingen i Arntzen de Besche.

Advokatene skisserer et eksempel som kan illustrere problemene ved å innføre kildeskatt på renter på obligasjonslån:

Et norsk selskap utsteder et obligasjonslån og selger lånet til internasjonale investorer. Men obligasjonsinvestorer er anonyme, så selskapet vet ikke hvem investorene er, eller deres nasjonalitet. Da må selskapet trekke kildeskatt på anslagsvis 15 prosent av rentebetalingen. Men i obligasjonslånavtaler er det standardformuleringer om at investor skal kompenseres fullt ut dersom det trekkes kildeskatt. Dermed må selskapet trekke kildeskatt, sette dette inn på en «kildeskattetrekkskonto » som siden betales til skattemyndighetene. Samtidig må selskapet betale investorene hele rentebeløpet. Dersom selskapet kjenner investorenes identitet, kan selskapet trekke den korrekte skatten, hvis ikke må makssatsen benyttes, ifølge advokatene.

– Dette kan føre til mindre likviditet i det norske obligasjonsmarkedet, sier Kildal.

 Les hele artikkelen i Dagens Næringsliv den 6. november 2015 her

Kompetanse

Kontaktpersoner