Hopp direkte til innhold

AdeB-partner oppnevnt som medlem av felles eksternt rettsmeklingsutvalg

Erlend Haaskjold er i medhold av tvisteloven § 8-4 fjerde ledd oppnevnt som medlem av felles eksternt rettsmeklingsutvalg.

Erlend er oppnevnt som medlem av felles eksternt rettsmeklingsutvalg for Borgarting lagmannsrett, Oslo tingrett, Oslo byfogdembete, Follo tingrett, Heggen og Frøland tingrett, Fredrikstad tingrett, Sarpsborg tingrett, Halden tingrett, Moss tingrett, Øvre Romerike tingrett, Nedre Romerike tingrett, Asker og Bærum tingrett, Drammen tingrett, Ringerike tingrett, Kongsberg og Eiker tingrett og Hallingdal tingrett.

Kompetanse