Hopp direkte til innhold

AdeB Forum Stavanger: De vanskelige sykefraværssakene - oppfølging, tilrettelegging og oppsigelse

God håndtering av sykefravær er avgjørende for en velfungerende arbeidsplass – både for å holde produksjonen oppe, for å hindre slitasje på andre ansatte, for å sikre forutsigbarhet i arbeidet og for at arbeidstakerne skal føle seg ivaretatt. Sykdom hos en arbeidstaker kan innebære en belastning både for arbeidstaker og arbeidsgiver og kan medføre en krevende prosess for arbeidsgiver som skal leve opp til idealet om et inkluderende arbeidsliv. Det er derfor viktig med riktig og forsvarlig saksbehandling i sykefraværssakene.

På denne første samlingen av AdeB Forum denne høsten vil vi gå igjennom hvordan arbeidsgiver kan manøvrere seg gjennom et tettvevd nett av lovregler i både arbeidsmiljøloven og folketrygdloven og belyse problemstillingene med praktiske eksempler og rettspraksis. I tillegg ønsker vi å gi noen praktiske tips og råd knyttet til sykefraværsoppfølgingen og ting man bør tenke på ved utformingen av dokumentasjon. 

Vi skal blant annet gjennomgå følgende: 

Arrangementet vil være en kombinasjon av digital (Zoom) og fysisk deltakelse for et begrenset antall deltakere. Alle smittevernregler vil selvsagt overholdes for de som deltar fysisk. 

Dato: 30. september kl 08.30-10.30
Påmelding: Meld deg på forumet ved å sende e-post til Gi beskjed om du ønsker å delta digitalt eller fysisk. 

Kompetanse

Kontaktpersoner