Hopp direkte til innhold

AdeB Forum: De vanskelige sykefraværssakene - oppfølging, tilrettelegging og oppsigelse

God håndtering av sykefravær er avgjørende for en velfungerende arbeidsplass – både for å holde produksjonen oppe, for å hindre slitasje på andre ansatte, for å sikre forutsigbarhet i arbeidet og for at arbeidstakerne skal føle seg ivaretatt. Sykdom hos en arbeidstaker kan innebære en belastning både for arbeidstaker og arbeidsgiver og kan medføre en krevende prosess for arbeidsgiver som skal leve opp til idealet om et inkluderende arbeidsliv. Det er derfor viktig med riktig og forsvarlig saksbehandling i sykefraværssakene.

På denne første samlingen av AdeB Forum denne høsten vil vi gå igjennom hvordan arbeidsgiver kan manøvrere seg gjennom et tettvevd nett av lovregler i både arbeidsmiljøloven og folketrygdloven og belyse problemstillingene med praktiske eksempler og rettspraksis. I tillegg ønsker vi å gi noen praktiske tips og råd knyttet til sykefraværsoppfølgingen og ting man bør tenke på ved utformingen av dokumentasjon. Vi skal blant annet gjennomgå følgende: 

Som alltid oppfordrer vi deltagerne til å bidra med innspill og spørsmål, og å dele sine erfaringer.

Hvis konorasituasjonen tillater det, vil vi åpne for deltakelse i våre lokaler og da for et begrenset antall deltakere. Alle smittevernregler og kravet om to meters avstand vil selvsagt overholdes. Hvis situasjonen ikke tillater fysisk deltakelse, vil vi gjennomføre forumene heldigitalt (Zoom). Det kan også bli aktuelt med en kombinasjon av fysisk og digital tilstedeværelse. Dette avklares nærmere forumene og kommuniseres direkte til deltakerne. 

 

Stavanger

Tid: 30. september kl. 08:30 - 10:30
Foredragsholdere: Thomas Smedsvig, Mira Tengesdal Torstenbø og Håkon Hauken
Påmelding: Meld deg på her

 

Trondheim

Tid: 6. oktober kl. 09:00 - 11:00
Foredragsholdere: Steffen G. Rogstad, Maiken Lenes og Julie B. Falkanger
Påmelding: Meld deg på her

 

Oslo

Tid: 8. oktober kl. 09:00 - 11:00
Foredragsholdere: Agathe Løwenborg og Eirin Kogstad Bendvold
Påmelding: Meld deg på her

Kompetanse

Kontaktpersoner